Aan alinea

Verankert het geselecteerde object aan de huidige alinea.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Anker - Aan alinea.


Objecten met dit anker kunnen worden gepositioneerd ten opzichte van de pagina of het tekstgebied, evenals de alinea of het tekstgebied.

Het pictogram Anker wordt weergegeven in de linkerpaginamarge, aan het begin van de alinea.

note

Als een alinea wordt gebruikt voor positionering en de alinea strekt zich uit over meer dan één pagina of kolom, dan zijn er positioneringsopties die verwijzen naar een alineagebied of alineatekstgebied worden alleen toegepast op het gedeelte van de alinea in de pagina of kolom waar het anker zich bevindt.


Help ons, alstublieft!