Naar achteren

Hiermee verplaatst u het geselecteerde object één niveau omlaag, zodat het object zich lager in de stapelvolgorde bevindt.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Schikken - Naar achteren (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Kies Vorm - Schikken - Naar achteren (LibreOffice Draw).

+minteken (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Open het contextmenu en kies Schikken - Naar achteren (LibreOffice Impress).

Pictogram Eén naar achteren

Naar achteren


Help ons, alstublieft!