Schikken

Verandert de stapelvolgorde van de geselecteerde object(en).

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Schikken (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Open het contextmenu en kies Schikken (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Kies Vorm - Schikken (LibreOffice Draw).

Pictogram Schikken

Schikken


Laag voor tekst en afbeeldingen

Elk object dat u in het document plaatst, wordt op het voorgaande object gestapeld. Gebruik de opdrachten van 'Schikken' om de stapelvolgorde van objecten in documenten te wijzigen. U kunt de stapelvolgorde van tekst niet wijzigen.

Vooraan

Plaatst het geselecteerde object boven in de stapelvolgorde, zodat het object zich vóór de andere objecten bevindt.

Naar voren

Hiermee verplaatst u het geselecteerde object één niveau omhoog, zodat het object zich hoger in de stapelvolgorde bevindt.

Naar achteren

Hiermee verplaatst u het geselecteerde object één niveau omlaag, zodat het object zich lager in de stapelvolgorde bevindt.

Achteraan

Plaatst het geselecteerde object achter in de stapelvolgorde, zodat het object zich achter de andere objecten bevindt.

Naar de voorgrond

Plaatst het geselecteerde object vóór de tekst.

Naar de achtergrond

Plaatst het geselecteerde object achter de tekst.

Help ons, alstublieft!