Toelichting

Als u een tekstballon heeft geselecteerd kunt u het uiterlijk hier definiëren.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies het tabblad Opmaak - Positie en grootte - Toelichtingen. Dit is alleen beschikbaar voor toelichtingen in tekstvakken, niet voor toelichtingen met aangepaste vormen.


Notitiepictogram

Deze toelichtingen zijn een erfenis van de eerste versies van LibreOffice. U moet een werkbalk of menu aanpassen om deze toelichtingen in te kunnen voegen. De nieuwere, aangepast gevormde toelichtingen hebben meer mogelijkheden, bijvoorbeeld een werkbalk Toelichtingen Icon waar u de vorm kunt kiezen.


Voorbeeldoptieveld

Klik op het opmaakprofiel Toelichting dat u wilt toepassen op de geselecteerde toelichting.

Afstand

Definieer de hoeveelheid ruimte tussen het einde van de lijn en de tekstballon.

Aansluiting

Selecteer vanwaaruit u de lijn wilt verlengen in verhouding tot de tekstballon.

Lengte

Definieer de lengte van de lijn van de tekstballon tot het buigpunt van de lijn.

Notitiepictogram

Het vak Lengte is alleen beschikbaar als u de toelichting Lijn met enkele hoek heeft geselecteerd en het vakje Optimaal niet is gemarkeerd.


Optimaal

Klik hier om een lijn met enkele hoek optimaal weer te geven.

Help ons, alstublieft!