Rotatie

Roteert het geselecteerde object.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies het tabblad Opmaak - Positie en grootte - Draaiing.

Pictogram Draaiing

Draaien


Draaipunt

Het geselecteerde object wordt gedraaid rond een draaipunt dat u specificeert. Het standaard-draaipunt ligt in het midden van het object.

note

Als u een draaipunt te ver buiten de grenzen van het object instelt, kan het object van de pagina verdwijnen.


Positie X

Voer de horizontale afstand van de linkerpaginarand tot het draaipunt in.

Positie Y

Voer de verticale afstand van de bovenste paginarand tot het draaipunt in.

Standaardinstellingen

Klik waar u het draaipunt wilt plaatsen.

Draaihoek

Specificeer het aantal graden waarmee u het object wilt draaien, of klik in het draairaster.

Hoek

Voer het aantal graden in waarmee u het object wilt draaien.

Standaardinstellingen

Klik om de draaihoek in veelvouden van 45 graden te specificeren.

Help ons, alstublieft!