Positie en grootte

Wijzigt de grootte van het geselecteerde object of verplaatst het.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Positie en grootte, tabblad Positie en grootte.


Positie

Specificeer de plaats van het geselecteerde object op de pagina.

Positie X

Voer de horizontale afstand in waarmee het object ten opzichte van het geselecteerde basispunt in het raster moet worden verplaatst.

Positie Y

Voer de verticale afstand in waarmee het object ten opzichte van het geselecteerde basispunt in het raster moet worden verplaatst.

Basispunt

Klik op een basispunt in het raster en geef de hoeveelheid op waarmee u het object wilt verschuiven ten opzichte van het basispunt dat u hebt geselecteerd in de vakken Positie Y en Positie X. De basispunten komen overeen met de selectiegrepen van objecten.

Grootte

Specificeer de hoeveelheid waarmee de grootte van het geselecteerde object moet worden gewijzigd ten opzichte van het geselecteerde basispunt.

Breedte

Voer de breedte voor het geselecteerde object in.

Hoogte

Voer de hoogte voor het geselecteerde object in.

Verhoudingen behouden

Behoudt de proporties bij het wijzigen van de grootte van het geselecteerde object.

Basispunt

Klik op een basispunt in het raster en voer de nieuwe dimensies voor de grootte in de vakken Breedte en Hoogte in voor het geselecteerde object.

Beveiligen

Positie

Voorkomt wijzigingen van de positie of grootte van het geselecteerde object.

Grootte

Voorkomt dat u de grootte van het object wijzigt.

Aanpassen

Specificeert, als de grootte van een tekenobject moet worden aangepast aan de grootte van ingevoerde tekst.

Breedte aan tekst aanpassen

Past de breedte van het object aan de breedte van de tekst aan, als het object kleiner is dan de tekst.

Hoogte aan tekst aanpassen

Past de hoogte van het object aan de hoogte van de tekst aan, als het object kleiner is dan de tekst.

Help ons, alstublieft!