Positie en grootte

Wijzigt de grootte van het geselecteerde object of verplaatst het.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Klik op tekstvak of vorm om te selecteren en dan ...

Kies het tabblad Opmaak - Positie en grootte - Positie en grootte.

Open het contextmenu voor het geselecteerde object - kies het tabblad Positie en grootte - Positie en grootte.

Pictogram Positie en grootte

Menupictogram Positie en grootte


Grootte

Breedte

Voer de breedte voor het geselecteerde object in.

Hoogte

Voer de hoogte voor het geselecteerde object in.

Verhoudingen behouden

Behoudt de breedte- en hoogteverhouding bij het wijzigen van de breedte- of hoogte-instelling in het dialoogvenster.

Beveiligen

Positie

Voorkomt wijzigingen in de positie en grootte van het geselecteerde object.

Grootte

Voorkomt dat u de grootte van het object wijzigt.

Help ons, alstublieft!