Positie en grootte

Hiermee kunt u het geselecteerde object roteren, verplaatsen, of schuintrekken, of de grootte ervan wijzigen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Positie en grootte.


Positie en grootte

Wijzigt de grootte van het geselecteerde object of verplaatst het.

Rotatie

Roteert het geselecteerde object.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Help ons, alstublieft!