Tekst

Stelt de layout- en verankeringseigenschappen in voor tekst in het geselecteerde teken- of tekstobject.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies het tabblad Opmaak - - Tekst.


De tekst wordt ten opzichte van de randen van het teken- of tekstobject geplaatst.

Tekst tekenobject

Breedte aan tekst aanpassen

Vergroot de breedte van het object tot de breedte van de tekst, als het object kleiner is dan de tekst.

Hoogte aan tekst aanpassen

Vergroot de hoogte van het object tot de hoogte van de tekst, als het object kleiner is dan de tekst.

Aan kader aanpassen

Wijzigt de grootte van de tekst zodat deze in het hele gebied van de tekening of het tekstobject past. Dit besturingselement is alleen beschikbaar als de andere "fit"-besturingselementen niet zijn geselecteerd.

Contourverloop

Past het verloop van de tekst aan zodat die overeenkomt met de omtrek van het geselecteerde tekenobject.

Vormgrootte aan tekst aanpassen

Tekstomloop in vorm

Wijzigt de grootte van een aangepaste vorm zodat de tekst die u invoert nadat u op de vorm hebt gedubbelklikt, erin past.

Formaat van vorm aan tekst aanpassen

Wijzigt de grootte van een aangepaste vorm zodat de tekst erin past, nadat u op de vorm hebt gedubbelklikt.

Afstand tot randen

Specificeer de afstand die moet worden opengelaten tussen de randen van het teken- of tekstobject en de randen van de tekst.

Links

Voer de afstand in die u wilt openlaten tussen de linkerrand van het teken- of tekstobject en de linkerrand van de tekst.

Rechts

Voer de afstand in die u wilt openlaten tussen de rechterrand van het teken- of tekstobject en de rechterrand van de tekst.

Boven

Voer de afstand in die u wilt openlaten tussen de bovenrand van het teken- of tekstobject en de bovenrand van de tekst.

Beneden

Voer de afstand in die u wilt openlaten tussen de onderrand van het teken- of tekstobject en de onderrand van de tekst.

Tekstverankering

Stel het verankeringstype en de verankeringspositie in.

Afbeeldingsveld

Klik waar u het anker voor de tekst wilt plaatsen.

Volledige breedte

Verankert de tekst over de volledige breedte van het teken- of tekstobject.

Help ons, alstublieft!