Patroon

Vult het object met een eenvoudig tweekleurig patroon dat op deze pagina is geselecteerd.

Patroon

Geeft de beschikbare patronen weer. U kunt ook uw eigen patroon wijzigen of maken.

note

Om een patroon te hernoemen, selecteert u het patroon, klikt u met rechts en kiest u Naam wijzigen. Om een patroon te verwijderen, selecteert u het patroon, klikt u met rechts en kiest u Verwijderen.


Toevoegen

Voegt een aangepast patroon toe aan de huidige lijst. Specificeer de eigenschappen van uw patroon en klik vervolgens op deze knop.

Aanpassen

Past de huidige patrooneigenschappen toe op het geselecteerde patroon. Als u wilt, kunt u het patroon onder een andere naam opslaan.

Opties

Teken of wijzig een patroon.

Patroonbewerker

Teken het patroon in het 8 x 8 pixelbord. Klik op een patroonpixel om deze te activeren, klik nogmaals om hem te deactiveren.

Voorgrondkleur

Stel de kleur van de geactiveerde patroonpixels in.

Achtergrondkleur

Stel de kleur van de gedeactiveerde patroonpixels in.

Voorbeeld

Toont een voorbeeld van de huidige selectie.

Help ons, alstublieft!