Transparantie

Stel de transparantieopties in voor de opvulling die u op het geselecteerde object wilt toepassen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies het tabblad Opmaak - Vlak - Transparantie (tekeningsdocumenten).

Kies Opmaak - Object en vorm - Vlak- Transparantie (tabblad) (presentatiedocumenten).

Kies het tabblad Opmaak - Diagramwand - Transparantie (diagramdocumenten).

Kies het tabblad Opmaak - Diagramgebied - Transparantie (diagramdocumenten).

Kies het tabblad Opmaak - Diagrambodem - Transparantie (diagramdocumenten).

Kies het tabblad Opmaak - Titel - Alle titels - Transparantie (diagramdocumenten).

Kies het tabblad Opmaak - Titel - Hoofdtitel - Transparantie (diagramdocumenten).

Kies het tabblad Opmaak - Titel - Subtitel - Transparantie (diagramdocumenten).

Kies het tabblad Opmaak - Titel - Titel (X-as) - Transparantie (diagramdocumenten).

Kies het tabblad Opmaak - Titel - Titel (Y-as) - Transparantie (diagramdocumenten).

Kies het tabblad Opmaak - Titel - Titel (Z-as) - Transparantie (diagramdocumenten)

Kies het tabblad Opmaak - Objecteigenschappen - Gegevenspunt - Transparantie (diagramdocumenten).

Kies het tabblad Opmaak - Objecteigenschappen - Gegevensseries - Transparantie (diagramdocumenten).

Kies het tabblad Opmaak - Alinea - Transparantie.

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open het contextmenu van een item en kies Nieuw/Opmaakprofiel bewerken - Transparantie (tabblad).


Modus Transparantie

Specificeer het type transparantie dat u wilt toepassen.

Geen transparantie

Schakelt kleurentransparantie uit. Dit is de standaardinstelling.

Transparantie

Schakelt de kleurentransparantie in. Selecteer deze optie en voer vervolgens een waarde in het vakje in, waarbij 0% volledig ondoorzichtig is en 100% volledig transparant.

Draaiknop Transparantie

Past de transparantie van de huidige opvulkleur aan. Voer een waarde tussen 0% (ondoorzichtig) en 100% (transparant) in.

Kleurovergang

Past een transparante kleurovergang op de huidige opvulkleur toe. Selecteer deze optie en stel vervolgens de eigenschappen van de kleurovergang in.

Type

Selecteer het type transparante kleurovergang dat u wilt toepassen.

Centrum X

Voer de horizontale verschuiving voor de kleurovergang in.

Centrum Y

Voer de verticale verschuiving voor de kleurovergang in.

Hoek

Voer een draaihoek voor de kleurovergang in.

Overgang begin

Voer de waarde in waarmee u het transparante gebied van de kleurovergang wilt aanpassen. De standaardwaarde is 0%.

Beginwaarde

Voer een transparantiewaarde voor het beginpunt van de kleurovergang in, waarbij 0% volledig ondoorzichtig is en 100% volledig transparant.

Eindwaarde

Voer een transparantiewaarde voor het eindpunt van de kleurovergang in, waarbij 0% volledig ondoorzichtig is en 100% volledig transparant.

Voorbeeld

Gebruik het voorbeeld om uw wijzigingen te bekijken voordat u het transparantie-effect toepast op de kleuropvulling van het geselecteerde object.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Help ons, alstublieft!