Kleuren

Selecteer een kleur om toe te passen, sla de huidige kleurenlijst op of laad een andere kleurenlijst.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Druk op de knop Kleur in één van onderstaande situaties:


Dialoogvenster Paginakleur

Kleuren

Palet

Selecteer het kleurenpalet in de keuzelijst om de kleur voor het geselecteerde object te kiezen. De paletkleurenreeks wordt hieronder weergegeven.

note

Het palet Themakleuren toont de themakleuren van het huidige thema, als het document die heeft.


note

Het palet Documentkleuren toont de kleuren die in het huidige document worden gebruikt.


Recente kleuren

Geeft de recent geselecteerde kleuren weer.

Palet Standaard

Klik op Toevoegen om een dialoogvenster te openen om een naam voor de aangepaste kleur in te stellen. Het palet verandert in "aangepast".

Klik op Verwijderen om de kleur uit het aangepaste palet te verwijderen.

note

U kunt geen kleuren toevoegen of verwijderen in of uit de paletten die bij uw installatie worden geleverd.


Actief

Geeft de huidige actieve kleur voor het object weer. Rode, blauwe en groene componentenwaarden en de kleurwaarde in hexadecimale notatie worden net eronder weergegeven.

Nieuw

Geeft de nieuwe kleur weer voor het object dat zal worden toegepast wanneer u op OK.

R, G en B

De waarden van de rode, blauwe en groene componenten van de nieuwe kleur. U kunt de nieuwe kleur definiëren door de waarden voor rood, groen en blauw in te voeren in de respectieve draaiknoppen R, G en B. Toegestane waarden zijn 0 tot 255.

Hexadecimaal

De kleurwaarde in hexadecimale notatie. U kunt de hexadecimale waarde invoeren in het tekstvak Hexadecimaal.

Kiezen

Opent het dialoogvenster Kies een kleur voor een grafische selectie van de gewenste kleur.

Herstellen

Herstelt de wijzigingen in het huidige tabblad die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend. Wanneer u het dialoogvenster sluit, verschijnt geen bevestigingsvenster.

Help ons, alstublieft!