Pijlstijlen

Bewerk of maak pijlstijlen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies tabblad Opmaak - Lijn - Pijlstijlen.


Pijlstijlen beheren

Hier kunt u de huidige lijst met pijlstijlen beheren.

Titel

Geeft de naam van de geselecteerde pijlstijl weer.

Pijlstijl

Kies een voorgedefinieerd pijlstijlsymbool in de keuzelijst.

Toevoegen

Als u een eigen pijlstijl wilt definiëren, selecteert u een tekenobject in het document en klikt u hier.

Wijzigen

Wijzigt de naam van de geselecteerde pijlstijl.

Verwijderen

De geselecteerde elementen verwijderen (na bevestiging).

Pijlstijlen laden

Importeert een lijst met pijlstijlen.

Pijlstijlen opslaan

Slaat de huidige lijst met pijlstijlen op, zodat u deze later opnieuw kunt laden.

Voorbeeldveld

Toont een voorbeeld van de huidige selectie.

Help ons, alstublieft!