Pijlstijlen

Bewerk of maak pijlstijlen.

U kunt pijlstijlen toevoegen aan het begin of einde van een regel met behulp van het tabblad Lijn van het dialoogvenster Lijn.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Klik met rechts op een geselecteerd object en kies Lijn - tabblad Pijlstijlen.

Pictogram Lijn

Lijn


Pijlstijlen beheren

Hiermee kunt u pijlstijlen toevoegen, hernoemen, verwijderen, opslaan en laden.

Stijlnaam

Geeft de naam van de geselecteerde pijlstijl weer.

Pijlstijl

Kies een voorgedefinieerd pijlstijlsymbool in de keuzelijst.

Toevoegen

Als u een eigen pijlstijl wilt definiëren, selecteert u een tekenobject in het document en klikt u hier.

Naam wijzigen

Wijzigt de naam van de geselecteerde pijlstijl.

Verwijderen

De geselecteerde elementen verwijderen (na bevestiging).

Pijlstijlen laden

Importeert een lijst met pijlstijlen.

Pijlstijlen opslaan

Slaat de huidige lijst met pijlstijlen op, zodat u deze later opnieuw kunt laden.

Voorbeeldveld

Toont een voorbeeld van de huidige selectie.

Help ons, alstublieft!