Onderstrepen

Underlines or removes underlining from the selected text.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open the menu Format - Text and choose Single Underline or Double Underline.

Pictogram

Onderstrepen


Als de cursor niet binnen een woord staat, wordt de nieuwe tekst die u invoert, onderstreept.

Single Underline

Underlines the selected text with a single line.

Double Underline

Underlines the selected text with two lines.

Help ons, alstublieft!