Uitlijning (tekstobjecten)

Stel de uitlijningsopties voor de huidige selectie in.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Uitlijning (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Kies Vorm - Uitlijnen (geselecteerde objecten) (LibreOffice Draw)

Open het contextmenu en kies Uitlijnen (geselecteerde objecten) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).


Links

Lijnt de geselecteerde alinea('s) uit op de linkerpaginamarge.

Rechts

Lijnt de geselecteerde alinea('s) uit op de rechterpaginamarge.

Gecentreerd

Centreert de geselecteerde alinea('s) op de pagina.

Uitvullen

Lijnt de geselecteerde alinea('s) uit op de linker- en rechterpaginamarges. U kunt desgewenst de uitlijningsopties voor de laatste regel van de alinea specificeren onder Opmaak - Alinea - Uitlijning.

Help ons, alstublieft!