Op onderkant uitlijnen

Lijnt de onderzijden van de geselecteerde objecten verticaal uit. Als slechts één object is geselecteerd in Draw of Impress, wordt de onderkant van het object uitgelijnd op de onderste paginamarge.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Uitlijnen - Beneden (LibreOffice Writer) (LibreOffice Calc).

Kies Vorm - Uitlijnen - Beneden (geselecteerde objecten) (LibreOffice Draw).

Klik op de werkbalk Objecten uitlijnen (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) op

Pictogram Onder

Beneden


Objecten worden uitgelijnd op de onderkant van het laagste object in de selectie. om de groep te betreden, selecteer de objecten, rechtsklik en kies dan een uitlijningsoptie om de individuele objecten in een groep uit te lijnen.

Help ons, alstublieft!