Verticaal gecentreerd uitlijnen

Centreert de geselecteerde objecten verticaal. Als slechts één object is geselecteerd in Draw of Impress, wordt het midden van het object uitgelijnd op het horizontale midden van de pagina.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Uitlijnen - Gecentreerd (LibreOffice Writer) (LibreOffice Calc).

Kies Vorm - Uitlijnen - Gecentreerd (geselecteerde objecten) (LibreOffice Draw).

Open het contextmenu en kies Uitlijnen - Gecentreerd (geselecteerde objecten) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Klik op de werkbalk Objecten uitlijnen (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) op

Pictogram Gecentreerd

Gecentreerd


om de groep te betreden, selecteer de objecten, rechtsklik en kies dan een uitlijningsoptie om de individuele objecten in een groep uit te lijnen.

Help ons, alstublieft!