Horizontaal centreren

Centreert de geselecteerde objecten horizontaal. Als slechts één object is geselecteerd in Draw of Impress, wordt het midden van het object uitgelijnd op het horizontale midden van de pagina.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Uitlijnen - Gecentreerd (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Kies Opmaak - Uitlijnen - Gecentreerd (geselecteerde objecten, LibreOffice Draw).

Klik op de werkbalk Objecten uitlijnen (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) op

Pictogram Gecentreerd

Gecentreerd


De verticale positie van de geselecteerde objecten wordt niet beïnvloed door deze opdracht.

Help ons, alstublieft!