Hiermee kunt u pagina-layouts voor documenten met één en meerdere pagina's definiëren, evenals een nummering en papierformaten.

Om toegang te krijgen tot deze functie..


tabblad Pagina

Maximale afdrukbare gebied op een pagina selecteren

Papierformaat

Maak een keus uit een lijst met vooraf gedefinieerde papierformaten of definieer een eigen papierformaat.

Opmaak

Selecteer een vooraf gedefinieerd papierformaat of maak een aangepast formaat door de afmetingen voor het papier in te voeren in de vakken Hoogte en Breedte.

Breedte

Geeft de breedte van het geselecteerde papierformaat weer. Wilt u een aangepast formaat definiëren, dan dient u hier een breedte in te voeren.

Hoogte

Geeft de hoogte van het geselecteerde papierformaat weer. Wilt u een aangepast formaat definiëren, voer dan hier een hoogte in.

Oriëntatie

Selecteer de papieroriëntatie voor weergave en afdrukken.

Staand

Geeft het huidige document weer en drukt deze af met het papier verticaal georiënteerd.

Liggend

Geeft het huidige document weer en drukt het af met het papier horizontaal georiënteerd.

Tekstrichting

Selecteer de tekstrichting die u in uw document wilt gebruiken. De tekstdoorlooprichting 'van rechts naar links' (verticaal) roteert alle layout-instellingen 90 graden rechtsom, behalve de kop- en voettekst.

note

Tekstrichting verschijnt alleen als Aziatisch of Complexe tekstlay-out is ingesteld in - Taalinstellingen - Talen.


Voorbeeldveld

Toont een voorbeeld van de huidige selectie.

Papierlade

Selecteer de papierbron voor uw printer. U kunt desgewenst verschillende papierladen aan verschillende paginastijlen toewijzen. Wijs bijvoorbeeld een andere papierlade aan het opmaakprofiel Eerste pagina toe en laad deze met het briefpapier van uw bedrijf.

Marges

Specificeer de hoeveelheid ruimte die u tussen de randen van de pagina en de documenttekst wilt vrijlaten.

Links

Voer de hoeveelheid ruimte in die moet worden vrijgelaten tussen de linkerrand van de pagina en de documenttekst.

Rechts

Voer de hoeveelheid ruimte in die moet worden vrijgelaten tussen de rechterrand van de pagina en de documenttekst.

Boven

Voer de hoeveelheid ruimte in die u tussen de bovenrand van de pagina en de documenttekst wilt vrijlaten.

Beneden

Voer de hoeveelheid ruimte in die u tussen de benedenrand van de pagina en de documenttekst wilt vrijlaten.

Lay-out-instellingen

Help ons, alstublieft!