Beheren

Stel de opties voor het geselecteerde opmaakprofiel in.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Choose View - Styles (F11) - open context menu of an entry and choose Modify/New - Organizer tab.


Naam

Geeft de naam van het geselecteerde opmaakprofiel weer. Als u een aangepast opmaakprofiel maakt of wijzigt, voert u een naam voor het opmaakprofiel in. U kunt de naam van een vooraf gedefinieerd opmaakprofiel niet wijzigen.

Volgend opmaakprofiel

Select an existing style that you want to follow the current style in your document. For paragraph styles, the next style is applied to an empty paragraph that is created when you press Enter at the end of an existing paragraph. For page styles, the next style is applied when a new page is created.

Inherit from

Select an existing style (or - None -) to provide its definitions to the current style. Use the other tabs to modify the inherited style.

Edit Style

Edit the properties of the parent style.

Categorie

Geeft de categorie voor het huidige opmaakprofiel weer. Als u een nieuw opmaakprofiel maakt of wijzigt , selecteert u 'Eigen opmaakprofielen' in de lijst.

Notitiepictogram

U kunt de categorie voor een vooraf gedefinieerd opmaakprofiel niet wijzigen.


Bevat

Beschrijft de relevante opmaak die in het huidige opmaakprofiel wordt gebruikt.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Help ons, alstublieft!