Uitlijning

Stelt de uitlijning van de alinea in de verhouding tot paginamarges in.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Alinea, tabblad Uitlijning.

Kies Beeld - Opmaakprofielen, open het contextmenu van een item en klik op Aanpassen/Nieuw, tabblad Uitlijning.


Options

Stel de uitlijningsopties voor de huidige alinea in.

Links

Lijnt de alinea op de linkerpaginamarge uit. Als ondersteuning voor Aziatische talen is ingeschakeld, heet deze optie Links/boven.

Pictogram op de werkbalk Opmaak:

Pictogram

Links uitlijnen

Rechts

Lijnt de alinea op de rechterpaginamarge uit. Als de ondersteuning voor Aziatische talen is ingeschakeld, heet deze optie Rechts/Beneden.

Pictogram op de werkbalk Opmaak:

Pictogram

Rechts uitlijnen

Gecentreerd

Centreert de inhoud van de alinea op de pagina.

Pictogram op de werkbalk Opmaak:

Pictogram

Uitvullen

Lijnt de alinea op de linker- en rechterpaginamarges uit.

Pictogram op de werkbalk Opmaak:

Pictogram

Uitvullen

Vangen aan tekstraster (indien geactiveerd)

Lijnt de alinea op een tekstraster uit. Wanneer u het tekstraster wilt activeren, kiest u Opmaak - Pagina - Tekstraster.

Text-to-text

Alignment

Selecteer een uitlijningsoptie voor te grote of te kleine tekens in de alinea in verhouding tot de rest van de tekst in de alinea.

Eigenschappen

Tekstrichting

Specificeer de tekstrichting voor een alinea die complexe-tekstlayout (CTL) gebruikt. Deze functie is alleen beschikbaar als de ondersteuning voor complexe scripts is ingeschakeld.

Voorbeeldveld

Toont een voorbeeld van de huidige selectie.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Help ons, alstublieft!