Randen

Stelt de randopties in voor de geselecteerde objecten in Writer of Calc.

U kunt de positie, grootte en opmaak van de rand opgeven in Writer of Calc.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

(alle opties alleen in Writer of Calc)

Kies Opmaak - Alinea, tabblad Randen.

Kies Opmaak - Afbeelding - Eigenschappen, tabblad Randen.

Kies tabbladOpmaak - Frame en object - Eigenschappen, tabblad Type.

Kies Opmaak - Pagina, tabblad Randen.

Kies tabpagina Opmaak - Teken, tabblad Randen.

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open het contextmenu van een item en kies Nieuw/Opmaakprofiel bewerken - Randen (tabblad).

Kies Opmaak - Pagina - Koptekst, knop Meer.

Kies Opmaak - Pagina - Voettekst, knop Meer.


Lijnschikking

Selecteer de vooraf gedefinieerde randstijl die u wilt toepassen.

U kunt ook de knop Randen op de werkbalk gebruiken om vooraf gedefinieerde randopmaak toe te passen.

Pictogram op de werkbalk Opmaak:

Pictogram randen

Randen

Lijn

Klik op het opmaakprofiel voor de rand die u wilt toepassen. Het opmaakprofiel wordt toegepast op de randen die in het voorbeeldvenster zijn geselecteerd.

Pictogram op de werkbalk Opmaak:

Pictogram lijnstijl

Lijnstijl

Selecteer de lijnkleur die u voor de geselecteerde randen wilt gebruiken.

Vulling

Geef de hoeveelheid ruimte aan die tussen de rand en de inhoud van de selectie moet worden opengelaten.

Links

Voer de afstand in die moet worden opengelaten tussen de linkerrand en de inhoud van de selectie.

Rechts

Voer de afstand in die moet worden opengelaten tussen de rechterrand en de inhoud van de selectie.

Boven

Voer de afstand in die moet worden opengelaten tussen de bovenrand en de inhoud van de selectie.

Beneden

Voer de afstand in die moet worden opengelaten tussen de onderrand en de inhoud van de selectie.

Synchroniseren

Past dezelfde instelling voor Afstand tot inhoud toe op alle vier de randen wanneer u een nieuwe afstand invoert.

Schaduwstijl

U kunt ook een schaduweffect op randen toepassen. Voor de beste resultaten kunt u dit effect het beste toepassen wanneer alle vier de randen zichtbaar zijn.

note

Afbeeldingen of objecten die aan een frame in het document zijn verankerd, kunnen niet groter zijn dan het formaat van het frame. Als u op de randen van een object een schaduw toepast waarmee een frame volledig wordt gevuld, wordt de grootte van het object verkleind zodat de schaduw kan worden weergegeven.


Positie

Klik op een schaduwstijl voor de geselecteerde randen.

Afstand

Voer de breedte van de schaduw in.

Kleur

Selecteer een kleur voor de schaduw.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Help ons, alstublieft!