Tabulator

Definieer de positie van de tab-stop voor de huidige alinea.

U kunt desgewenst ook de liniaal gebruiken om de tabposities in te stellen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Alinea, tabblad Tabs.

Kies Beeld - Opmaakprofielen, open het contextmenu van een item en kies Aanpassen/Nieuw, tabblad Tabs.

Dubbelklik op de liniaal


Positie

Selecteer een tabstop-type, voer een afstand in en klik dan op Nieuw. Als u wilt kunt u ook de maateenheid die gebruikt moet worden voor de tab (cm voor centimeter, of " voor inches), specificeren. Bestaande tabs aan de linkerzijde van de eerste tab die u instelt, worden verwijderd.

Type

Selecteer het tabstop-type dat u wilt wijzigen.

Links

De naam van deze tabstop is Links/Boven als ondersteuning voor Aziatische talen is geactiveerd.

Lijnt de linkerrand van de tekst op de tabstop uit en breidt de tekst naar rechts uit.

Rechts

De naam van deze tabstop is Rechts/Onder als ondersteuning voor Aziatische talen is geactiveerd.

Lijnt de rechterrand van de tekst op de tabstop uit en breidt de tekst naar links uit.

Midden

Lijnt het midden van de tekst op de tabstop uit.

Decimaal

Lijnt het decimale scheidingsteken van een getal op het midden van de tabstop uit en tekst links van de tab.

Teken

Voer het teken in dat de decimale tab als scheidingsteken moet gebruiken.

Opvulteken

Specificeer de tekens die moeten worden gebruikt als opvulteken links van de tabstop.

Geen

Voegt geen opvultekens in en verwijdert geen bestaande opvultekens links van de tabstop.

.......

Vult de lege ruimte links van de tabstop met punten.

------

Vult de lege ruimte links van de tabstop met streepjes.

______

Tekent een lijn om de lege ruimte links van de tabstop te vullen.

Teken

U kunt ook een speciaal teken definiëren om als opvulteken te gebruiken.

Nieuw

Voegt de tabstop die u definieerde, aan de huidige alinea toe.

Alles verwijderen

Verwijdert alle tabstops die u onder Positie hebt gedefinieerd. Stelt Links op regelmatige afstanden als de standaardtabstops in.

Verwijderen

De geselecteerde elementen verwijderen zonder een bevestiging te vragen.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Help ons, alstublieft!