Inspringingen en afstanden

Stelt de inspringing en de afstandsopties voor de alinea in.

note

To change the measurement units used in this dialog, choose - LibreOffice Writer - General , and then select a new measurement unit in the Settings area.


Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Alinea, tabblad Inspringingen en afstanden.

Kies Beeld - Opmaakprofielen, open het contextmenu van een item en kies Aanpassen/Nieuw, tabblad Inspringingen en afstanden.


Inspringing

Specificeer de hoeveelheid ruimte die u tussen de linker- en rechterpaginamarges en de alinea wilt vrijlaten.

Vóór tekst

Voer de hoeveelheid ruimte in waarmee u de alinea van de paginamarge wilt laten inspringen. Als u de alinea in de paginamarge wilt laten doorlopen, voert u een negatief getal in. In talen die van links naar rechts worden gelezen, springt de linkerrand van de alinea in verhouding tot de linkerpaginamarge in. In talen die van rechts naar links worden gelezen, springt de rechterrand van de alinea in verhouding tot de rechterpaginamarge in.

Na tekst

Voer de hoeveelheid ruimte in waarmee u de alinea van de paginamarge wilt laten inspringen. Als u de alinea in de paginamarge wilt laten doorlopen, voert u een negatief getal in. In talen die van links naar rechts worden gelezen, springt de rechterrand van de alinea ten opzichte van de rechterpaginamarge in. In talen die van rechts naar links worden gelezen, springt de linkerrand van de alinea ten opzichte van de linkerpaginamarge in.

Eerste regel

Laat de eerste regel van een alinea inspringen met de afstand die u invoert. Voer, voor een hangende inspringing, een positieve waarde in achter "Vóór tekst" en een negatieve waarde achter "Eerste regel". Kies "Opmaak - Nummering/opsommingstekens - Positie om de eerste regel te laten inspringen van een alinea die nummering of opsommingstekens gebruikt.

Automatisch

Laat automatisch een alinea inspringen op basis van de lettergrootte en de regelafstand. De instelling in het veld Eerste regel wordt genegeerd.

Afstand

Specificeer de hoeveelheid ruimte die u tussen geselecteerde alinea's wilt vrijlaten.

Boven alinea

Voer de hoeveelheid ruimte in die u boven de geselecteerde alinea('s) wilt vrijlaten.

Onder alinea

Voer de hoeveelheid ruimte in die u onder de geselecteerde alinea('s) wilt vrijlaten.

Do not add space between paragraphs of the same style

Zorgt ervoor dat een aangegeven ruimte voor of na deze alinea niet worden toegepast als de voorgaande en volgende alinea's dezelfde alineastijl hebben.

Regelafstand

Specificeer de hoeveelheid ruimte die u tussen de tekstregels in een alinea wilt vrijlaten.

Enkel

Past een afstand van één regel op de huidige alinea toe. Dit is de standaardinstelling.

1.15 lines

Sets the line spacing to 1.15 lines.

Anderhalf

Stelt de regelafstand in op 1,5 regel.

Dubbel

Stelt de regelafstand in op twee regels.

Proportioneel

Selecteer deze optie en voer een percentagewaarde in het vakje in, waarbij 100% overeenkomt met een afstand van één regel.

Minstens

Stelt de minimumregelafstand in op de waarde die u in het vakje invoert.

Tippictogram

Als u verschillende tekengrootten in een alinea gebruikt, wordt de regelafstand automatisch aan de grootste tekengrootte aangepast. Als u er de voorkeur aan geeft voor alle regels een identieke afstand te hebben, specificeert u een waarde in Minstens die overeenkomt met de grootste tekengrootte.


Regelafstand

Stelt de hoogte in van de verticale ruimte die tussen twee regels is ingevoegd.

Vaste

Stelt de regelafstand in zodat deze exact overeenkomt met de waarde die u in het vak invoert. Dit kan resulteren in bijgesneden tekens.

van

Voer de waarde in die u voor de regelafstand wilt gebruiken.

Voorbeeldveld

Toont een voorbeeld van de huidige selectie.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Help ons, alstublieft!