Alinea

Wijzigt de opmaak van de huidige alinea, zoals inspringingen en uitlijning.

Om het lettertype van de huidige alinea te wijzigen, selecteert u de gehele alinea, kiest u Opmaak - Teken en klikt u vervolgens op het tabblad Lettertype.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Alinea.

In het contextmenu:

Plaats de cursor in de alinea, kies Alinea - Alinea.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

In het menu Start van het tabblad Start, kies Alinea.

Op de Zijbalk:

Open het paneel Opmaakprofielen, selecteer een alinea-opmaakprofiel, open het contextmenu en kies Nieuw of Opmaakprofiel bewerken.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Alinea

Alinea


Inspringingen en afstanden

Stelt de inspringing en de afstandsopties voor de alinea in.

Uitlijning

Stelt de uitlijning van de alinea in de verhouding tot paginamarges in.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Help ons, alstublieft!