Aziatische typografie

Stel de typografische opties voor cellen of alinea's in bestanden in Aziatische talen in Kies Taalinstellingen - Talen in het dialoogvenster Opties en selecteer dan het vak Ingeschakeld bij Ondersteuning voor Aziatische talen om deze ondersteuning in te schakelen. De opties voor de Aziatische typografie worden genegeerd in HTML-documenten.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Alinea, tabblad Aziatische typografie (niet in HTML).

Kies Beeld - Opmaakprofielen, open het contextmenu van een item en klik op Aanpassen/Nieuw, tabblad Aziatische typografie.


Nieuwe regel

Stel de opties voor regeleinden in Aziatische taaldocumenten in.

Lijst met verboden tekens aan regelbegin en -einde toepassen

Voorkomt dat tekens in de lijst aan het begin of einde van een regel staan. De tekens worden verplaatst naar of de vorige of de volgende regel. Kies - Taalinstellingen - Aziatische lay-out om de lijst met verboden tekens te bewerken.

Hangende interpunctie toestaan

Voorkomt dat komma's en punten de regel afbreken. Deze tekens worden in plaats daarvan aan het einde van de regel toegevoegd, zelfs in de paginamarge.

Afstand tussen Aziatische en niet-Aziatische teksten toepassen

Voegt een spatie in tussen ideografische en alfabetische tekst.

Help ons, alstublieft!