Aziatische typografie

Stel de typografische opties in voor cellen of alinea's in Aziatische taalbestanden. Om Aziatische taalondersteuning in te schakelen, kiest u Taalinstellingen - Talen in het dialoogvenster Opties en selecteert u vervolgens het vak Ingeschakeld in het vak Ondersteuning voor Aziatische talen. De opties voor Aziatische typografie worden genegeerd in HTML-documenten.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Alinea, tabblad Aziatische typografie (niet in HTML).

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open het contextmenu van een item en kies Nieuw/Opmaakprofiel bewerken - Aziatische typografie (tabblad).


Nieuwe regel

Stel de opties voor regeleinden in Aziatische taaldocumenten in.

Lijst met verboden tekens aan regelbegin en -einde toepassen

Voorkomt dat de tekens in de lijst een regel beginnen of eindigen. De tekens worden verplaatst naar de vorige of de volgende regel. Om de lijst met beperkte tekens te bewerken, kiest u - Taalinstellingen - Aziatische.

Hangende interpunctie toestaan

Voorkomt dat komma's en punten de regel afbreken. Deze tekens worden in plaats daarvan aan het einde van de regel toegevoegd, zelfs in de paginamarge.

Afstand tussen Aziatische en niet-Aziatische teksten toepassen

Voegt een spatie in tussen ideografische en alfabetische tekst.

Help ons, alstublieft!