Aziatische indeling

Definieer hier de instellingen voor tweeregelig schrijven in Aziatische talen. Selecteer de tekens in uw tekst en kies dan deze opdracht.

Deze opdrachten zijn alleen toegankelijk nadat u ondersteuning voor Aziatische talen heeft ingeschakeld in - Taalinstellingen - Talen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Teken - Aziatische lay-out (tabblad)

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open het contextmenu van een item en kies Nieuw/Opmaakprofiel bewerken - Aziatische lay-out (tabblad).


Tweeregelig

Kies hier of u de geselecteerde tekens tweeregelig wenst te schrijven.

Twee regels per rij

Maakt het mogelijk tweeregelig te schrijven in het gebied dat u hebt geselecteerd in het huidige document.

Omhullend teken

Definieer hier de begin- en eindtekens die het tweeregelige gebied. omsluiten.

Eerste teken

Selecteer het teken dat het begin van het tweeregelige gebied moet aangeven. Als u een eigen teken wilt kiezen, selecteert u Andere tekens.

Laatste teken

Selecteer een teken dat het einde van het tweeregelige gebied moet aangeven. Als u een eigen teken wilt kiezen, selecteert u Andere tekens.

Voorbeeldveld

Toont een voorbeeld van de huidige selectie.

Help ons, alstublieft!