Hyperlink

Wijst een nieuwe hyperlink toe of bewerkt de geselecteerde hyperlink. Een hyperlink is een koppeling naar een bestand op internet of in het lokale systeem.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Afbeelding, tabblad Hyperlink.


Hyperlink

Geef de eigenschappen voor de hyperlink op.

URL

Voer een URL in voor het bestand dat u wilt openen wanneer op de hyperlink wordt geklikt. Als u geen doelframe opgeeft, wordt het bestand in het huidige document of frame geopend.

Bladeren

Zoek het bestand dat u wilt koppelen en klik vervolgens op Openen.

Verwijzing

Voer de tekst in die u wilt weergeven voor de hyperlink.

Gebeurtenissen

Geef een gebeurtenis aan dat wordt uitgevoerd wanneer u op de hyperlink klikt.

Naam

Voer een naam in voor de hyperlink. In LibreOffice wordt een NAME-tag in de hyperlink ingevoegd:

<A HREF="http://www.example.com/" NAME="Nametext" TARGET="_blank">Notitie</A>

Frame

Voer de naam in van het frame waarin u het gekoppelde bestand wilt openen of selecteer een vooraf gedefinieerd frame in de lijst. Als u dit vak leeg laat, wordt het gekoppelde bestand in het huidige venster van de browser geopend.

Naam van frame

Definitie

Benoemde items

Het bestand wordt geopend in een benoemd frame in het huidige HTML-document.

_self

Het bestand wordt in het huidige frame geopend.

_blank

Het bestand wordt op een nieuwe pagina geopend.

_parent

Het bestand wordt in het bovenliggende frame van het huidige frame geopend. Als er geen bovenliggend frame aanwezig is, wordt het huidige frame gebruikt.

_top

Het bestand wordt in het hoogste frame in de structuur geopend.


Tekenopmaakprofielen

Geef de opmaakopties voor de hyperlink op.

Bezochte koppelingen

Selecteer het opmaakprofiel dat u wilt gebruiken voor bezochte koppelingen. Als u een opmaakprofiel in de lijst wilt wijzigen of aan de lijst wilt toevoegen, sluit u dit dialoogvenster en klikt u op het pictogram Stijlen en opmaak op de werkbalk Opmaak.

Niet bezochte koppelingen

Selecteer in de lijst het opmaakprofiel dat u wilt gebruiken voor niet-bezochte koppelingen. Als u een opmaakprofiel in de lijst wilt wijzigen of aan de lijst wilt toevoegen, sluit u dit dialoogvenster en klikt u op het pictogram Stijlen en opmaak op de werkbalk Opmaak.

Help ons, alstublieft!