Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies het tabblad Opmaak - Assen - Y-as - Getallen (diagramdocumenten).


Categorie

Kies een categorie uit de lijst en kies vervolgens een opmaak in het vakOpmaak.

Notatie

Selecteer hoe u de inhoud van de geselecteerde moet worden weergegeven. De code voor de geselecteerde optie wordt weergegeven in het vak Opmaakcode.

Valutacategorie (keuzelijsten)

Kies een valuta, en blader vervolgens door de Opmaaklijst om de opmaakopties voor de valuta te bekijken.

note

Voor notatiecodes voor valuta's wordt de indeling [$xxx-nnn] gebruikt, waarbij xxx het valutasymbool is en nnn de landcode. Voor speciale bankcodes, zoals EUR (voor Euro), is geen landcode vereist. De valutanotatie is niet afhankelijk van de taal die u hebt geselecteerd in het vak Taal.


Taal

Met de taalinstellingen zorgt u dat de datum- en valutanotaties behouden blijven en ook de scheidingstekens voor decimalen en duizendtallen, zelfs als het document wordt geopend, in een besturingssysteem waarin een andere standaardtaal is ingesteld.

Opties

Geef de opties voor de geselecteerde notatie op.

Cijfers achter de komma

Geef het aantal decimalen op dat u wenst weer te geven.

Positie van de noemer

Vul, bij de opmaak Deelteken, het aantal plaatsen in waarmee u de noemer wilt weergeven.

Voorloopnullen

Geef het aantal nullen op dat u wenst weer te geven voor de decimale komma.

Negatieve getallen rood

Verandert de kleur van het lettertype van negatieve getallen naar rood.

Scheidingsteken voor duizendtallen gebruiken

Voegt een duizendtal-scheidingsteken in. Het type scheidingsteken dat wordt gebruikt is afhankelijk van de taalinstellingen.

Technische schrijfwijze

Met Wetenschappelijke opmaak-notatie is het exponent een veelvoud van 3.

Notatiecode

Geeft de getalnotatiecode voor de geselecteerde opmaak. U kunt ook een aangepast formaat invoeren. De volgende opties zijn alleen beschikbaar voor gebruikergedefinieerde getalnotaties.

Toevoegen

Voegt de code voor de getalnotatie die u heeft ingevoerd toe aan de gebruikergedefineerde categorie.

Opmerking bewerken

Voegt een notitie toe aan de geselecteerde getalnotatie.

Verwijderen

Verwijdert de geselecteerde getalnotatie. De wijzigingen zijn actief na het opnieuw opstarten van LibreOffice.

Regel in naam

Voer een opmerking in voor de geselecteerde getalnotatie en klik buiten dit vak.

Voorbeeldveld

Toont een voorbeeld van de huidige selectie.

Getalnotatiecodes: Gebruikersgedefinieerd gedefinieerd door de gebruiker.

Help ons, alstublieft!