Teksteffecten

Specificeer de teksteffecten die u wilt gebruiken.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Teken, tabblad Teksteffecten.

Kies Beeld - Opmaakprofielen, open het contextmenu van een item en kies Aanpassen/Nieuw, tabblad Teksteffecten.


Afbeelding van dialoogvenster Teksteffecten

Als de cursor binnen een woord staat, zal de functie worden toegepast op het gehele woord. Als een tekstgebied geselecteerd is, zal de functie worden toegepast op de gehele passage. Als er geen selectie is, zal de nieuwe functie starten als nieuwe tekst wordt ingevoerd, beginnend vanaf de cursorpositie.

Tekstkleur

Stelt de kleur voor de geselecteerde tekst in. Als u Automatisch selecteert, wordt de tekstkleur voor lichte achtergronden op zwart ingesteld en voor donkere achtergronden op wit.

warning

De tekstkleur wordt op het scherm genegeerd als het keuzevak Gebruik altijd automatische tekstkleur voor schermweergave is geselecteerd in - LibreOffice - Toegankelijkheid.


Transparantie

Stelt de transparantie van de tekentekst in. De waarde 100% betekent volledig transparant, terwijl 0% helemaal niet transparant betekent.

Tekstrichting

Strepen boven

Selecteer het opmaakprofiel voor strepen boven dat u wilt toepassen. Selecteer het vak Woord voor woord om alleen strepen boven woorden toe te passen.

Kleur strepen boven

Selecteer de kleur voor de lijn boven.

Doorhalen

Kies een doorhalingstijl voor de geselecteerde tekst.

note

Als u uw document in Microsoft Word-indeling opslaat, worden alle doorhalingen naar de stijl met één lijn geconverteerd.


Onderstrepen

Kies de onderstrepingsstijl die u wilt toepassen. Wanneer u de onderstreping alleen op woorden wilt toepassen, selecteert u het vakje Woord voor woord.

note

Als u onderstreping toepast op tekst in superscript, wordt de onderstreping toegepast op het niveau van het superscript. Als het superscript is opgenomen in een woord met normale tekst, wordt de onderstreping niet verhoogd.


Pictogram op de werkbalk Opmaak:

Pictogram Onderstrepen

Onderstrepen

Kleur onderstrepen

Kies de kleur voor de onderstreping.

Woord voor woord

Pas het geselecteerd effect enkel toe op woorden en negeer spaties.

Effecten

Selecteer de teksteffecten die u wilt gebruiken.

Reliëf

Selecteer een reliëfeffect om op de geselecteerde tekst toe te passen. Wanneer u een verheven reliëf toepast, lijkt het alsof de tekens boven de pagina uitsteken. Bij een gegraveerd reliëf lijkt het alsof de tekens in de pagina zijn gedrukt.

Overzicht

Toont de omranding van de geselecteerde tekens. Dit effect werkt niet met elk lettertype.

Schaduw

Voegt een schaduw toe aan de geselecteerde karakters dat rechtsonder neerslaat.

Aziatisch-specifieke Functionaliteit

Toegang tot deze opdrachten hebt u slechts als u ondersteuning voor Aziatische talen hebt ingeschakeld in - Taalinstellingen - Talen.

Accentteken

Kies een teken om weer te geven boven of onder de gehele lengte van de geselecteerde tekst.

Positie

Specificeer waar de nadrukmarkering getoond moeten worden.

Voorbeeldveld

Toont een voorbeeld van de huidige selectie.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Help ons, alstublieft!