Hier vindt u functies om lettertypen, lettertype-uiterlijk, tekengrootte, taal en kleur te bewerken.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Teken, tabblad Lettertype.

Kies Beeld - Opmaakprofielen, open het contextmenu van een item en kies Aanpassen/Nieuw, tabblad Lettertype.

Open het contextmenu van een rijkop in een databasetabel en kies Tabelopmaak, tabblad Lettertype.

Kies Opmaak - Titel, tabblad Gebied (diagram-documenten).

Kies Opmaak - Legenda, tabblad Teken (diagram-documenten).

Kies Opmaak - As, tabblad Teken (diagram-documenten).


Als de cursor binnen een woord staat, zal de functie worden toegepast op het gehele woord. Als een tekstgebied geselecteerd is, zal de functie worden toegepast op de gehele passage. Als er geen selectie is, zal de nieuwe functie starten als nieuwe tekst wordt ingevoerd, beginnend vanaf de cursorpositie.

U zult de volgende velden zien:

note

Om de ondersteuning voor complexe tekstlay-out en Aziatische tekenset in te schakelen, kies - Taalinstellingen - Talen en selecteer het vakje Ingeschakeld in het betreffende gebied.


Lettertype

Voer de naam in van een geïnstalleerd lettertype dat u wilt gebruiken, of selecteer het lettertype uit de lijst.

U kunt de naam van de lettertypen opgemaakt in hun respectieve lettertype zien door het veld Voorbeeld van lettertype weergeven te selecteren via LibreOffice - Weergave in de dialoog Opties.

Pictogram op de werkbalk Opmaak:

Pictogram

Lettertype

Letterbeeld

Selecteer de opmaak dat u wilt toepassen.

Pictogram op de werkbalk Opmaak:

Pictogram Vet

Vet

Pictogram Cursief

Cursief

Grootte

Voer de tekengrootte in die u wilt toepassen of selecteer deze. U kunt voor schaalbare lettertypen ook decimale waarden invoeren.

Als u een opmaakprofiel maakt dat op een ander opmaakprofiel is gebaseerd, kunt u een percentagewaarde of een puntwaarde invoeren (bijvoorbeeld -2pt of +5pt).

Pictogram op de werkbalk Opmaak:

Taal

Stelt de taal in die de spellingcontrole gebruikt voor de geselecteerde tekst of voor de tekst die u typt. Voor de beschikbare taalmodules staan vinkjes.

Als de taallijst een bewerkbare keuzelijst is, kunt u een geldige BCP 47 taaltag invoeren als de taal die u wilt toewijzen niet in de lijst beschikbaar is.

Zie het artikel IETF-taaltag Wikipedia-pagina en de W3C Taaltags in HTML en XML.

warning

De spellingcontrole voor de geselecteerde taal werkt alleen als u de overeenkomstige taalmodule hebt geïnstalleerd. Voor een taalitem staat een vinkje als de spellingcontrole voor deze taal geactiveerd is.


Lettertype-functies

Selecteer typografische kenmerken voor lettertypen en pas deze toe op tekens.

Voorbeeldveld

Toont een voorbeeld van de huidige selectie.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

OK

Slaat alle wijzigingen op en sluit het dialoogvenster

Annuleren

Als u op Annuleren klikt, wordt het dialoogvenster gesloten zonder dat de wijzigingen worden opgeslagen.

Help ons, alstublieft!