Gegevensbronnen

Geeft de databases weer die in LibreOffice zijn geregistreerd en hiermee kunt u de inhoud van de databases beheren.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Als een tekstdocument of werkblad is geopend:

Menu Beeld - Gegevensbronnen.

+Shift+F4 toetscombinatie

Pictogram

Gegevensbronnen


Database-overzicht

Notitiepictogram

De opdracht Gegevensbronnen is alleen beschikbaar wanneer er een tekstdocument of een werkblad is geopend.


U kunt velden uit een database in uw bestand invoegen of u kunt formulieren maken om de database op te roepen.

Help ons, alstublieft!