OLE-object invoegen

Voegt een OLE-object in het huidige document in. Het OLE-object wordt ingevoegd als een koppeling of een ingesloten object.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Invoegen - OLE-object - OLE-object.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Invoegen - OLE-object.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram OLE-object

OLE-object


note

U kunt het klembord of slepen en neerzetten niet gebruiken om OLE-objecten naar andere bestanden te verplaatsen.


Lege en inactieve OLE-objecten zijn transparant.

Nieuw

Maakt een nieuw OLE-object aan gebaseerd op het objecttype dat u selecteert.

Objecttype

Selecteer het documenttype dat u wilt aanmaken.

Uit bestand

Maakt een OLE-object van een bestaand bestand.

Bestand

Kies het bestand dat u als een OLE-object wilt invoegen.

Bestand

Voer de naam in van het bestand dat u wilt koppelen of insluiten of klik op Zoeken, om het bestand te vinden.

Zoeken...

Zoek het bestand dat u wilt invoegen en klik vervolgens op Openen.

Koppeling naar bestand

Schakel dit keuzevak in om het OLE-object als een koppeling naar het originele bestand in te voegen. Als dit keuzevak niet is ingeschakeld, zal het OLE-object in uw document worden opgenomen.

Help ons, alstublieft!