Object

Voegt een ingebed object in uw document in, zoals formules, 3D-modellen, grafieken en OLE-objecten.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Object.


Formule

Voegt een formule in het huidige document in.

QR en Barcode

Genereer lineaire en matrixcodes voor elke tekst of URL.

OLE-object

Voegt een OLE-object in het huidige document. Het OLE-object wordt ingevoegd als een koppeling of een ingebed object.

Help ons, alstublieft!