Afbeeldingen invoegen

Voegt een afbeelding in het uidige document in .

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Afbeelding.

Klik op de werkbalk Standaard op

Pictogram

Afbeelding


Bitmaps invoegen, bewerken en opslaan

Frame-opmaakprofiel

Selecteer het frame-opmaakprofiel voor de afbeelding.

Koppelen

Voegt het geselecteerde afbeeldingsbestand als een koppeling in.

Voorbeeld

Geeft een voorbeeld van het geselecteerde afbeeldingsbestand.

Voorbeeldveld

Toont een voorbeeld van de huidige selectie.

Help ons, alstublieft!