Afbeelding

Opent een dialoogvenster voor bestandsselectie om een afbeelding in het huidige document in te voegen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Invoegen - Afbeelding.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Afbeelding

Afbeelding


Invoegen, Bewerken, Rasterafbeeldingen opslaan

Bestandsdialoogvensters - zoals Openen, Opslaan als en dergelijke - zijn op twee verschillende manieren verkrijgbaar:

Gebruik - LibreOffice - Algemeen om van de ene naar de andere te wisselen.

Mapselectie

Kies de gewenste map op uit de keuzelijst of typ het padnaam. De functie AutoAanvullen kan worden gebruikt om het typen te vergemakkelijken.

Maak verbinding met een server met behulp van het dialoogvenster Bestandsservices.
Selecteer een bovenliggende map uit het pad met het pictogram Openen.

Voeg een submap toe aan de huidige map met nieuwe map maken.

Bestandsnaam

Voer een bestandsnaam of een pad voor het bestand in. U kunt ook een URL invoeren.

Bestandstype

Selecteer de bestandsindeling voor het document dat u opslaat. In het weergavegebied worden alleen de documenten met dit bestandstype weergegeven. Bestandstypes worden in Informatie over import- en exportfilters beschreven.

Koppelen

Voegt het geselecteerde afbeeldingsbestand als een koppeling in.

Voorbeeld

Geeft een voorbeeld van het geselecteerde afbeeldingsbestand.

Voorbeeldveld

Toont een voorbeeld van de huidige selectie.

Help ons, alstublieft!