Afbeelding

Opent een dialoogvenster voor bestandsselectie om een afbeelding in het huidige document in te voegen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Afbeelding.

Klik op de werkbalk Standaard op

Pictogram Afbeelding

Afbeelding


Invoegen, Bewerken, Rasterafbeeldingen opslaan

Koppelen

Voegt het geselecteerde afbeeldingsbestand als een koppeling in.

Voorbeeld

Geeft een voorbeeld van het geselecteerde afbeeldingsbestand.

Voorbeeldveld

Toont een voorbeeld van de huidige selectie.

Help ons, alstublieft!