Speciaal teken

Staat de gebruiker toe om karakters in te voegen vanuit de reeks symbolen van de geïnstalleerde lettertypen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Speciale tekens.

Klik op de werkbalk Standaard of de werkbalk Invoegen op

Pictogram Speciale tekens

Speciale tekens


Als u klikt op een teken in het dialoogvenster Speciale tekens wordt een voorbeeld en de overeenkomende numerieke code voor het teken weergegeven.

Zoeken

Voer de UTF-8-naam of een deel van de naam van het teken in om het UTF-8-teken in het vierkant linksboven in het raster weer te geven. De naam van het personage kan niet worden vertaald. Voer bijvoorbeeld tilde in om ~ weer te geven en voer latijnse hoofdletter O met omcirkeling in om Ô weer te geven.

Lettertype

Selecteer een lettertype om de speciale tekens die eraan gekoppeld zijn, weer te geven.

Teken-blok

Selecteer een Unicode-blok voor het huidige lettertype. De speciale tekens voor het geselecteerde Unicode-blok worden weergegeven in de tekentabel.

Tekenselectieveld

Klik op het/de speciale teken(s) dat/die u wilt invoegen en klik dan op Invoegen.

Recente tekens

Geeft de speciale tekens weer die onlangs zijn ingevoegd.

Favoriete tekens

Geeft de speciale tekens weer die zijn gekozen met de knop Aan favorieten toevoegen. Er kunnen maximaal 16 speciale tekens als favoriet worden opgeslagen.

tip

Dubbelklik op een speciaal teken om het in het document in te voegen.


Help ons, alstublieft!