Opvragen

Scant een afbeelding en voegt dan het resultaat in het document in. Het dialoogvenster wordt geleverd door de fabrikant van de scanner. Voor een uitleg van het dialoogvenster leest u de documentatie van uw scanner.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Invoegen - Media - Scannen - Opvragen.


Help ons, alstublieft!