Werkbalken

Opent een submenu waarmee u werkbalken kunt tonen en verbergen. Een werkbalk bevat pictogrammen en opties waarmee u snel LibreOffice-opdrachten kunt oproepen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Beeld - Werkbalken.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

In het menu tabbladen, kies Werkbalken.


Aanpassen

Opent een dialoogvenster waarin u pictogrammen kunt toevoegen, bewerken en verwijderen.

Reset

Kies Beeld - Werkbalken - Reset om de werkbalken op hun standaard contextgevoelige gedrag terug te zetten. Afhankelijk van de context worden sommige werkbalken nu automatisch weergegeven.

Werkbalken vergrendelen

Geeft aan of zichtbare werkbalken met de muis kunnen worden verplaatst.

Help ons, alstublieft!