Werkbalken

Opent een submenu waarmee u werkbalken kunt tonen en verbergen. Een werkbalk bevat pictogrammen en opties waarmee u snel LibreOffice-opdrachten kunt oproepen.

Aanpassen

Opent een dialoogvenster waarin u pictogrammen kunt toevoegen, bewerken en verwijderen.

Reset

Kies Beeld - Werkbalken - Reset om de werkbalken op hun standaard contextgevoelige gedrag terug te zetten. Afhankelijk van de context worden sommige werkbalken nu automatisch weergegeven.

Help ons, alstublieft!