Kleurenbalk

Toon of verberg de werkbalk Kleur. Om de weergegeven kleurentabel te wijzigen of te wijzigen, kiest u Opmaak - Vlak en klikt u vervolgens op het tabblad Kleuren.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Beeld - Kleurenbalk.


Om de vulkleur van een object in het huidige bestand te wijzigen, selecteert u het object en klikt u op een kleur. Klik met rechts op een kleur om de lijnkleur van het geselecteerde object te wijzigen. Om de kleur van tekst in een tekstobject te wijzigen, dubbelklikt u op het tekstobject, selecteert u de tekst en klikt u vervolgens op een kleur.

U kunt ook een kleur van de Kleurenbalk slepen en neerzetten op een tekenobject op uw dia om de vulkleur te wijzigen.

tip

Om de Kleurenbalk los te maken, klikt u op een grijs gebied van de werkbalk en sleept u. Om de Kleurenbalk opnieuw vast te zetten, dubbelklikt u op een grijs gebied van de kleurenbalk terwijl u op de -toets.


Help ons, alstublieft!