Werkbalk Werktuigen

Toont of verbergt de werkbalk Extra.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Beeld - Werkbalken - Extra.


De werkbalk Extra bevat de volgende pictogrammen:

Invoegen

De werkbalk bevat verschillende functies voor het invoegen van frames, afbeeldingen, tabellen en andere objecten.

Directcursor aan/uit

Activeert of deactiveert de directe cursor. U kunt aan het begin, in het midden of aan het einde van elke mogelijke tekstregel op een pagina klikken en vervolgens beginnen met typen.

Woordafbreking

Voegt koppeltekens in woorden in die te lang zijn om aan het einde van een regel te passen.

Thesaurus

Vervangt het huidige woord door een synoniem of een gerelateerde term.

Afbeeldingen verbergen

Als het pictogram Afbeeldingen verbergen op de werkbalk Extra wordt geactiveerd, worden er geen afbeeldingen weergegeven maar alleen lege frames als tijdelijke aanduidingen.

Web-layout

Geeft het document weer zoals het in een webbrowser worden bekeken. Dit is handig wanneer u HTML-documenten maakt.

Help ons, alstublieft!