In-/uitzoomen- & Beeldweergave

Opent het dialoogvenster Zoomen en indeling bekijken waarin u de zoomfactor kunt instellen om het huidige document weer te geven.

De huidige zoomfactor wordt weergegeven als een procentuele waarde in de zoomschuifregelaar op de Statusbalk.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Beeld - In- uitzoomen - In- uitzoomen.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Zoomen

Zoomen


note

Op Unix-, Linux- en Windows-platforms werkt de zoomfunctie anders. Een document dat in Windows met een zoomfactor van 100% is opgeslagen, wordt op Unix-/Linux-platforms met een grotere zoomfactor weergegeven. U kunt de zoomfactor wijzigen door te dubbelklikken of met rechts klikken op de percentagewaarde op de Statusbalk en vervolgens de gewenste zoomfactor te selecteren.


Zoomfactor

Stel de zoomfactor in waarmee het huidige document moet worden weergegeven en alle documenten van hetzelfde type die u daarna opent.

Optimaal

Pas breedte en hoogte aan

Aanpassen aan breedte

Geeft de complete breedte van de documentpagina weer. De boven- en onderranden van de pagina kunnen onzichtbaar zijn.

100%

Geeft het document in de werkelijk grootte weer.

Aangepast

Voer de zoomfactor in waarmee u het document wilt weergeven. Voer een percentage in het vak in.

Help ons, alstublieft!