In-/uitzoomen- & Beeldweergave

Verkleint of vergroot de schermweergave van LibreOffice. De huidige zoomfactor wordt als een percentage op de Statusbalk weergegeven.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Beeld - In- uitzoomen - In- uitzoomen.

Klik of klik met rechts op het veld op de Statusbalk.


Notitiepictogram

Op Unix-, Linux- en Windows-platforms werkt de zoomfunctie anders. Een document dat in Windows met een zoomfactor van 100% is opgeslagen, wordt op Unix-/Linux-platforms met een grotere zoomfactor weergegeven. U kunt de zoomfactor wijzigen door te dubbelklikken of met rechts klikken op de percentagewaarde op de Statusbalk en vervolgens de gewenste zoomfactor te selecteren.


Zoomfactor

Stel de zoomfactor in waarmee het huidige document moet worden weergegeven en alle documenten van hetzelfde type die u daarna opent.

Optimaal

Pas breedte en hoogte aan

Aanpassen aan breedte

Geeft de complete breedte van de documentpagina weer. De boven- en onderranden van de pagina kunnen onzichtbaar zijn.

100%

Geeft het document in de werkelijk grootte weer.

Variabel

Voer de zoomfactor in waarmee u het document wilt weergeven. Voer een percentage in het vak in.

Beeld lay-out

Voor tekstdocumenten kunt u de beeld lay-out instellen. Verminder de zoomfactor om de effecten van de verschillende beeld lay-out instellingen te bekijken.

Automatisch

De automatische beeld lay-out geeft de pagina's naast elkaar weer, zoveel als de zoomfactor dit toestaat.

Enkele pagina

De enkele pagina beeld lay-out geeft de pagina's onder elkaar weer en nooit naast elkaar.

Kolommen

In de kolommen beeld lay-out ziet u de pagina's in een opgegeven aantal kolommen naast elkaar. Voer het aantal kolommen in.

Boekmodus

In de beeld lay-out van de boekmodus ziet u twee pagina's naast elkaar als in een geopend boek. De eerste pagina is een rechterpagina met een oneven nummer.

Help ons, alstublieft!