Literatuurlijstdatabase

Records in de literatuurlijstdatabase invoegen, verwijderen, bewerken en beheren.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - Literatuurlijstdatabase.


note

Als de velden in uw database alleen-lezen zijn, dient u ervoor te zorgen dat de gegevensbronweergave is gesloten.


De verstrekte literatuurlijstdatabase bevat voorbeeldrecords van boeken.

Gebruik de werkbalk om een tabel in de literatuurlijstdatabase te selecteren, om naar records te zoeken of om de records via filters te sorteren.

Een nieuwe record invoegen

Wanneer u een record wilt maken, klikt u op het sterretje (*) onder aan de tabelweergave. Er wordt een lege rij aan het einde van de tabel toegevoegd.

Records zoeken en filteren

U kunt naar records zoeken door een trefwoord met een velditem overeen te laten komen.

Zoekbegrip invoeren

Typ de informatie waarnaar u wilt zoeken en druk vervolgens op Enter. Wanneer u de filteropties voor de zoekactie wilt wijzigen, houdt u de knop AutoFilter lang ingedrukt en selecteert u vervolgens een ander gegevensveld. U kunt jokertekens zoals % of * voor een willekeurig aantal tekens gebruiken en _ of ? voor één teken in uw zoekactie. Wanneer u alle records in de tabel wilt weergeven, heft u de selectie van dit vakje op en drukt u vervolgens op Enter.

AutoFilter

Houd de muisknop lang ingedrukt om het gegevensveld te selecteren waarin u wilt zoeken naar de term die u in het vak Zoekbegrip hebt ingevoerd. U kunt maar in één gegevensveld tegelijk zoeken.

De lijst met tabelrecords wordt automatisch bijgewerkt om met de nieuwe filterinstellingen overeen te komen.

Gebruik het Standaardfilter om zoekopties voor AutoFilter te verfijnen en te combineren.

LibreOffice slaat de huidige filterinstellingen op voor de volgende keer dat u dit dialoogvenster opent.

Om alle records weer te geven in een tabel, klikt u op het pictogramFilter verwijderen.

Een record verwijderen

Wanneer u een record in de huidige tabel wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de rijkop van de record en selecteert u Verwijderen.

De gegevensbron wijzigen

Gegevensbron

Selecteer de gegevensbron voor de literatuurlijstdatabase.

Kolomindeling

Hiermee kunt u de kolomkoppen aan gegevensvelden van een andere gegevensbron toewijzen. Wanneer u een andere gegevensbron voor uw literatuurlijst wilt definiëren, klikt u op de knop Gegevensbron van de werkbalk Objecten van het record.

Selecteer het gegevensveld dat u aan de huidige kolomnaam wilt toewijzen. Als u de beschikbare gegevensvelden wilt wijzigen, selecteert u een andere gegevensbron voor de bibliografie.

Help ons, alstublieft!