Lijst

Afzonderlijke wijzigingen accepteren of verwerpen

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies het tabblad Bewerken - Wijzigingen bijhouden - Beheren - Lijst.

Kies Extra - AutoCorrectie - Wijzigingen toepassen en bewerken. Het dialoogvenster AutoCorrectie verschijnt.
Klik op de knop Wijzigingen bewerken en ga naar het tabblad Lijst.


Op het tabblad Lijst worden alle wijzigingen weergegeven die in het huidige document zijn vastgelegd. Als u deze lijst wilt filteren, klikt u op het tabblad Filter en selecteert u de gewenste filtercriteria.

Selectieveld

Geeft de wijzigingen weer die werden bijgehouden in het document. Wanneer u een item in de lijst selecteert, wordt de wijziging geaccentueerd in het document. Klik op een kolomkop om de lijst te sorteren. Houd de -toets ingedrukt als u meerdere items in de lijst wilt selecteren.

tip

Als u de opmerking voor een item in de lijst wilt bewerken, klikt u met de rechtermuisknop op het item en kiest u vervolgens Bewerken - Opmerking.


Als u een wijziging hebt geaccepteerd of verworpen, worden de items in de lijst opnieuw gerangschikt op basis van de status Geaccepteerd of Verworpen.

Actie

Geeft een lijst met wijzigingen die in het document gemaakt zijn.

Auteur

Toont de gebruiker die de wijzigingen gemaakt heeft.

Datum

Toont de datum en tijd waarop de wijziging gemaakt is.

Notitie

Toont de opmerkingen die aan de wijzigingen zijn gekoppeld.

Accepteren

Aanvaardt de geselecteerde wijziging en verwijdert de markering van de wijziging in het document.

Verwerpen

Verwerpt de geselecteerde wijziging en verwijdert de markering van de wijziging in het document.

Alles accepteren

Accepteert alle wijzigingen en verwijderd de markeringen in het document.

Alles verwerpen

Weigert alle wijzigingen en verwijderd de markeringen in het document.

In het contextmenu van de lijst vindt u extra opdrachten:

Opmerking bewerken

Bewerk de notitie voor de geselecteerde wijziging.

Sorteren

Sorteert de lijst volgens de kolomkoppen.

Actie

Sorteert de lijst op volgorde van het type wijziging.

Auteur

Sorteert de lijst op volgorde van de auteur.

Datum

Sorteert de lijst op volgorde van de datum en tijd.

Notitie

Sorteert de lijst op volgorde van de notities die aan de wijzigingen zijn gekoppeld.

Documentpositie

Sorteert de lijst in een aflopende volgorde van de positie van de wijzigingen in het document. Dit is de standaard sorteermethode.

Help ons, alstublieft!