Bijgehouden wijzigingen weergeven

De vastgelegde wijzigingen weergeven of verbergen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bewerken - Wijzigingen bijhouden - Weergeven.

Klik op de werkbalk Wijzigingen bijhouden

Pictogram Wijzigingen weergeven

Wijzigingen weergeven


U kunt de weergave-eigenschappen van de opmaakelementen wijzigen door in het dialoogvenster Opties.

Wanneer u de muisaanwijzer op een opmaakelement voor wijzigingen in het document plaatst, wordt er een tip weergegeven, waarin wordt vermeld door wie en op welke datum en tijd de wijziging is aangebracht.

Help ons, alstublieft!