Beschrijving

Geeft de eigenschappen weer voor de geselecteerde hotspot.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - ImageMap, selecteer een gedeelte van de ImageMap en klik op Eigenschappen - Beschrijving.


Hyperlink

Geeft de eigenschappen weer van de URL die aan de hotspot is gekoppeld.

URL:

Voer de URL in voor het bestand dat u wilt openen wanneer u op de geselecteerde hotspot klikt. Als u naar een genoemd anker in het huidige document wilt springen, b.v. naar een vorm met de naam "anker_naam", moet het adres de vorm "#anker_naam" hebben. Als u een naar anker in een ander document wilt verwijzen, moet het adres de vorm "file:///pad/naar/ander_document_naam#anker_naam" hebben.

Tekstalternatief

Voer de tekst in die moet worden weergegeven wanneer de muisaanwijzer in de browser op de hotspot wordt geplaatst. Als u geen tekst invoert, wordt het Adres weergegeven.

Frame:

Voer de naam in van het doelframe waarin u de URL wilt openen. U kunt ook een standaardframenaam uit de lijst kiezen.

Naam:

Voer een naam in voor de afbeelding.

Beschrijving

Voer een beschrijving voor de hotspot in.

Help ons, alstublieft!