ImageMap-editor

Hiermee kunt u URL's aan specifieke gebieden, hotspots genaamd, in een afbeelding of groep afbeeldingen toevoegen. Een Image Map is een groep met een of meer hotspots.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - ImageMap.


Aanklikbare hotspots aan afbeeldingen toevoegen

U kunt drie typen hotspots tekenen: rechthoeken, ellipsen en veelhoeken. Wanneer u op een hotspot klikt, wordt de URL geopend in het browservenster of frame dat u opgeeft. U kunt ook de tekst specificeren die verschijnt wanneer uw muisaanwijzer op de hotspot staat.

Toepassen

Past de wijzigingen toe die u in de ImageMap hebt gemaakt.

Pictogram Toevoegen

Toepassen

Openen

Laadt een bestaande Image Map in de bestandsindeling MAP-CERN, MAP-NCSA of SIP StarView ImageMap.

Pictogram Openen

Openen

Opslaan

Slaat de Image Map in de bestandsindeling MAP-CERN, MAP-NCSA of SIP StarView ImageMap op.

Pictogram Opslaan

Opslaan

Selecteren

Selecteert een hotspot in een ImageMap voor bewerking.

Pictogram Selecteren

Selecteren

Rechthoek

Tekent een rechthoekige hotspot waarin u de afbeelding sleept. Hierna kunt u het Adres en het Tekstalternatief voor de hotspot invoeren en vervolgens het Frame selecteren waar u wilt dat de URL wordt geopend.

Pictogram Rechthoek

Rechthoek

Ellips

Tekent een elliptische hotspot waarin u de afbeelding sleept. Hierna kunt u het Adres en het Tekstalternatief voor de hotspot invoeren en vervolgens het Frame selecteren waar u wilt dat de URL wordt geopend.

Pictogram Ellips

Ellips

Veelhoek

Tekent een veelhoekige hotspot in de afbeelding. Klik op dit pictogram, sleep de afbeelding erin en klik vervolgens om een zijde van de veelhoek te definiëren. Ga naar de plaats waar u het einde van de volgende zijde wilt plaatsen en klik. Herhaal dit totdat u alle zijden van de veelhoek hebt getekend. Als u klaar bent, dubbelklikt u om de veelhoek te sluiten. Hierna kunt u het Adres en het Tekstalternatief voor de hotspot invoeren en vervolgens het Frame selecteren waar u wilt dat de URL wordt geopend.

Pictogram Veelhoek

Veelhoek

Vrije-handveelhoek

Tekent een hotspot die is gebaseerd op een vrije veelhoek. Klik op dit pictogram en ga naar de plek waar u de hotspot wilt tekenen. Sleep een vrije-vormlijn en laat los om de vorm te sluiten. Hierna kunt u het Adres en het Tekstalternatief voor de hotspot invoeren en vervolgens het Frame selecteren waar u wilt dat de URL wordt geopend.

Pictogram Vrijehand veelhoek

Vrije-handveelhoek

Punten bewerken

Hiermee kunt u de vorm van de geselecteerde hotspot wijzigen door de ankerpunten te bewerken.

Pictogram Punten bewerken

Punten bewerken

Punten verplaatsen

Hiermee kunt u de afzonderlijke ankerpunten van de geselecteerde hotspot verplaatsen.

Pictogram Punten verplaatsen

Punten verplaatsen

Punten invoegen

Voegt een ankerpunt toe waar u op de omtrek van de hotspot klikt.

Pictogram Punten invoegen

Punten invoegen

Punten verwijderen

Verwijdert het geselecteerde ankerpunt.

Pictogram Punten verwijderen

Punten verwijderen

Actief

Schakelt de hyperlink voor de geselecteerde hotspot in of uit. Een uitgeschakelde hotspot is transparant.

Pictogram Activeren

Macro

Hiermee kunt u een macro toewijzen die wordt uitgevoerd wanneer u in een browser op de geselecteerde hotspot klikt.

Pictogram Macro

Macro

Eigenschappen

Hiermee kunt u de eigenschappen van de geselecteerde hotspot definiëren.

Pictogram Eigenschappen

Eigenschappen

Adres:

Voer de URL in voor het bestand dat u wilt openen wanneer u op de geselecteerde hotspot klikt. Als u naar een verankering in het document wilt springen, moet het adres de vorm file:///C/document_name#anchor_name hebben.

Tekstalternatief

Voer de tekst in die u wilt weergeven wanneer de muisaanwijzer op de hotspot in een browser staat. Als u geen tekst invoert, wordt het Adres weergegeven.

Frame:

Voer de naam in van het doelframe waarin de URL moet worden geopend. U kunt ook een standaardframenaam uit de lijst kiezen.

Lijst met frametypen

Afbeeldingsweergave

Geeft de ImageMap weer, zodat u op de hotspots kunt klikken en deze kunt bewerken.

Help ons, alstublieft!