OLE-object

Hiermee kunt u een geselecteerd OLE-object bewerken, dat u hebt ingevoegd vanuit het submenu Invoegen - OLE-object.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Bewerken - OLE-object.

In het contextmenu:

Kies opdrachten in het menu.


Bewerken

Hiermee kunt u een geselecteerd OLE-object bewerken dat u hebt ingevoegd met de opdracht Invoegen – OLE-object.

Kopie opslaan als

Opent het dialoogvenster Opslaan als om een kopie van het object in een bestand op te slaan. De voorgestelde bestandsextensie is afhankelijk van het type OLE-object.

Help ons, alstublieft!