Externe koppelingen bewerken

U kunt elke koppeling naar externe bestanden in het huidige document wijzigen of verbreken. U kunt ook de inhoud van het huidige bestand bijwerken naar de laatst opgeslagen versie van het gekoppelde externe bestand. Deze opdracht is niet van toepassing op hyperlinks en is niet beschikbaar als het huidige document geen koppelingen naar andere bestanden bevat.

Deze opdracht kan worden gebruikt met externe bestandskoppelingen naar afbeeldingen en OLE-objecten (indien ingevoegd met een link naar een extern bestand).

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bewerken - Externe koppelingen.


Bronbestand

Geeft het pad naar het bronbestand weer. Als het pad een DDE-koppeling definieert, moeten relatieve paden met "bestand:" beginnen.

Dubbelklik op een koppeling in de lijst om een bestandsvenster te openen waarin u een ander object voor deze koppeling kunt selecteren.

Element

Geeft de toepassing weer (indien bekend) waarmee het bronbestand de laatste keer geopend werd.

Type

Geeft het bestandstype, zoals afbeelding, van het bronbestand weer.

Status

Geeft aanvullende informatie over de geselecteerde koppeling weer.

Automatisch

De inhoud van de koppeling wordt automatisch bijgewerkt wanneer u het bestand opent. Elke wijziging in het bronbestand wordt dan weergegeven in het bestand dat de koppeling bevat. Gekoppelde afbeeldingen kunnen alleen handmatig worden bijgewerkt. Deze optie is niet beschikbaar voor een gekoppeld afbeeldingsbestand.

De optie Automatisch is alleen beschikbaar voor DDE-koppelingen. U kunt een DDE-koppeling invoegen door de inhoud van één bestand te kopiëren en te plakken door Bewerken - Plakken speciaal te kiezen en vervolgens het vak Koppeling te selecteren. Aangezien DDE een op tekst gebaseerd koppelingssysteem is, worden alleen de weergegeven decimalen naar het doelblad gekopieerd.

Handmatig

Werkt de koppeling alleen bij wanneer u op de knop Bijwerken klikt.

Wijzigen

Wijzigt het bronbestand voor de geselecteerde koppeling.

Ontkoppelen

Verbreekt de koppeling tussen het bronbestand en het huidige document. De recentst bijgewerkte inhoud van het bronbestand wordt in het huidige document bewaard.

Bijwerken

Werkt de geselecteerde koppeling bij, zodat de recentst opgeslagen versie van het gekoppelde bestand in het huidige document wordt weergegeven.

Sluiten

Het dialoogvenster sluiten en alle wijzigingen opslaan.

note

Wanneer u een bestand opent dat koppelingen bevat, wordt u gevraagd of u de koppelingen wilt bijwerken. Afhankelijk van waar de gekoppelde bestanden zijn opgeslagen kan het bijwerken enkele minuten duren.


note

Bij het laden van bestanden die DDE koppelingen bevatten, wordt u gevraagd of u de koppelingen wilt bijwerken. Zie af van het bijwerken als u geen verbinding naar de DDE server wilt maken.


Waarschuwingspictogram

Er kunnen koppelingen naar externe locaties worden geconstrueerd die lokale gegevens naar de externe server verzenden. Weiger de vraag om bij te werken als u het document niet vertrouwt.


Help ons, alstublieft!