Tekstopmaak (zoeken)

Zoekt specifieke tekstopmaakfuncties , zoals lettertypen, teksteffecten en tekstverloopkenmerken.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bewerken - Zoeken en vervangen - Opmaak (knop).


De zoekcriteria voor attributen worden onder het vak Zoeken weergegeven.

note

U hoeft geen zoektekst in het vak Zoeken te specificeren wanneer u opmaak zoekt en vervangt.


Wanneer u een vervangende opmaak wilt definiëren, klikt u in het vakje Vervangen en vervolgens op de knop Opmaak.

Gebruik Tekstopmaak (zoeken) of Tekstopmaak (vervangen) om de zoekcriteria voor uw opmaak te definiëren. Deze dialoogvensters bevatten de volgende tabbladen:

Hier vindt u functies om lettertypen, lettertype-uiterlijk, tekengrootte, taal en kleur te bewerken.

Teksteffecten

Specificeer de teksteffecten die u wilt gebruiken.

Inspringingen en afstanden

Stelt de inspringing en de afstandsopties voor de alinea in.

Uitlijning

Stelt de uitlijning van de alinea in de verhouding tot paginamarges in.

Tekstverloop

Kies afbreek- en pagina-opties.

Vlak (Achtergrond, Markeren)

Stel de opvulopties in voor het geselecteerde tekenobject of documentelement.

Aziatisch-specifieke Functionaliteit

Deze opdrachten zijn alleen toegankelijk nadat u ondersteuning voor Aziatische talen heeft ingeschakeld in - Taalinstellingen - Talen.

Kies de positie, schaal, rotatie en afstand voor tekens.

Aziatische indeling

Definieer hier de instellingen voor tweeregelig schrijven in Aziatische talen. Selecteer de tekens in uw tekst en kies dan deze opdracht.

Aziatische typografie

Stel de typografische opties in voor cellen of alinea's in Aziatische taalbestanden. Om Aziatische taalondersteuning in te schakelen, kiest u Taalinstellingen - Talen in het dialoogvenster Opties en selecteert u vervolgens het vak Ingeschakeld in het vak Ondersteuning voor Aziatische talen. De opties voor Aziatische typografie worden genegeerd in HTML-documenten.

Help ons, alstublieft!