Tekstopmaak (zoeken)

Zoekt specifieke tekstopmaakfuncties , zoals lettertypen, teksteffecten en tekstverloopkenmerken.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Beweken - Zoeken en vervangen - Opmaak (knop).


De zoekcriteria voor attributen worden onder het vak Zoeken weergegeven.

note

U hoeft geen zoektekst in het vak Zoeken te specificeren wanneer u opmaak zoekt en vervangt.


Wanneer u een vervangende opmaak wilt definiëren, klikt u in het vakje Vervangen en vervolgens op de knop Opmaak.

Gebruik Tekstopmaak (zoeken) of Tekstopmaak (vervangen) om de zoekcriteria voor uw opmaak te definiëren. Deze dialoogvensters bevatten de volgende tabbladen:

Hier vindt u functies om lettertypen, lettertype-uiterlijk, tekengrootte, taal en kleur te bewerken.

Teksteffecten

Specificeer de teksteffecten die u wilt gebruiken.

Inspringingen en afstanden

Stelt de inspringing en de afstandsopties voor de alinea in.

Uitlijning

Stelt de uitlijning van de alinea in de verhouding tot paginamarges in.

Tekstverloop

Kies afbreek-en pagina-opties.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Aziatisch-specifieke Functionaliteit

Toegang tot deze opdrachten hebt u slechts als u ondersteuning voor Aziatische talen hebt ingeschakeld in - Taalinstellingen - Talen.

Kies de positie, schaal, rotatie en afstand voor tekens.

Aziatische lay-out

Definieer hier de instellingen voor tweeregelig schrijven in Aziatische talen. Selecteer de tekens in uw tekst en kies dan deze opdracht.

Aziatische typografie

Stel de typografische opties voor cellen of alinea's in bestanden in Aziatische talen in Kies Language Settings - Languages in het dialoogvenster Opties en selecteer dan het vak Ingeschakeld in het gebied Ondersteuning voor Aziatische talen om de ondersteuning voor Aziatische talen in te schakelen. De opties voor de Aziatische typografie worden genegeerd in HTML-documenten.

Help ons, alstublieft!