Attributen

Kies de tekstattributen waarnaar u wilt zoeken. Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar het attribuut Lettertype, wordt alle tekst gevonden waarvoor het standaardlettertype niet wordt gebruikt. Alle tekst met een direct gecodeerd lettertypeattribuut en alle tekst waarvoor een opmaakprofiel het lettertypeattribuut wijzigt, wordt gevonden.

Naar attributen zoeken

Opties

Selecteer de attributen waar u naar wilt zoeken.

Afstand

Zoekt het attribuut Afstand (Boven, Onder).

Alinea splitsen

Zoekt het attribuut Alinea niet splitsen.

Alinea's bijeenhouden

Zoekt het attribuut Alinea's bijeenhouden.

Doorhalen

Zoekt tekens met het attribuut Doorhalen (enkel of dubbel).

Draaien

Zoekt het attribuut Rotatie.

Effecten

Zoekt tekens met de tekenattributen Hoofdletters, Kleine letters, Klein kapitaal en Titel.

Inspringing

Zoekt het attribuut Inspringing (Vanaf links, Vanaf rechts en Eerste regel).

Kerning

Zoekt Afstand-attributen (standaard, uitgebreid, versmald) en paarsgewijze kerning.

Knipperend

Zoekt tekens met het attribuut Knipperend.

Lettertype

Zoekt alle items waarvoor het standaardlettertype is gewijzigd.

Onderstrepen

Zoekt tekens met het attribuut Onderlijnd (enkel, dubbel of gestippeld).

Op schaal brengen

Zoekt het attribuut Schaal.

Overzicht

Zoekt het attribuut Omtrek.

Pagina-opmaakprofiel

Zoek het attribuut Einde met paginastijl.

Positie

Zoekt tekens met de attributen Normaal, Superscript of Subscript.

Reliëf

Zoekt het attribuut Reliëf.

Schaduw

Zoekt het attribuut Schaduw.

Taal

Zoekt het attribuut Taal (voor spelling).

Tabstops

Zoekt alinea's waarin een aanvullende tabset wordt gebruikt.

Tekendikte

Zoekt het attribuut Vet of Vet en cursief.

Tekengrootte

Zoekt het attribuut Tekengrootte/Tekenhoogte.

Tekenstijl

Zoekt het attribuut Cursief of Vet en cursief.

Tekstkleur

Zoekt alle items waarvoor de standaardtekenkleur is gewijzigd.

Uitlijning

Zoekt het attribuut Uitlijning (Links, Rechts, Gecentreerd, Uitgelijnd).

Verticale tekstuitlijning

Zoekt het attribuut Verticale tekstuitlijning.

Pagina regelafstand

Vindt het kenmerk Paginaregelafstand activeren.

Woord voor woord

Zoekt individuele woorden die het attribuut Onderstrepen of Doorhalen gebruiken.

Woordafbreking

Zoekt het attribuut Woordafbreking.

Regelafstand

Zoekt het attribuut Regelafstand (enkele lijn, lijnen van 1,5, dubbele lijnen, proportionele lijnen, minimumlijnen, hoofdlijnen).

Tekenachtergrond

Zoekt tekens met het attribuut Achtergrond.

Zwevende regels: weduwen

Zoekt het attribuut Zwevende regels: weduwen.

Zwevende regels: wezen

Zoekt het attribuut Zwevende regels: wezen.

Help ons, alstublieft!