Attributen

Kies de tekstkenmerken waarnaar u wilt zoeken. Als u bijvoorbeeld het kenmerk Omtrek selecteert, worden alle tekens gevonden die handmatig zijn opgemaakt met een omtrekeffect. Als je ook tekens met een omtrekeffect wilt vinden als onderdeel van een stijl, selecteer dan Inclusief stijlen in het gedeelte Andere opties voordat je gaat zoeken.

Opties

Selecteer de attributen waar u naar wilt zoeken.

Afstand

Zoekt het attribuut Afstand (Boven, Onder).

Alinea niet splitsen

Vindt alinea's met het kenmerk Alinea niet splitsen ingeschakeld.

Alinea's bijeenhouden

Zoekt het attribuut Alinea's bijeenhouden.

Doorhalen

Vindt tekens die zijn opgemaakt met het kenmerk Doorhalen.

Draaien

Zoekt het attribuut Rotatie.

Effecten

Vindt tekens die een Hoofdletter-effect gebruiken (hoofdletters, kleine letters, elk woord met een hoofdletter of kleine hoofdletters).

Inspringing

Zoekt het attribuut Inspringing (Vanaf links, Vanaf rechts en Eerste regel).

Knipperend

Zoekt tekens met het attribuut Knipperend.

Lettertype

Zoekt alle items waarvoor het standaardlettertype is gewijzigd.

Onderstrepen

Vindt tekens die zijn opgemaakt met Onderstrepen.

Overzicht

Vindt tekens die zijn opgemaakt met het kenmerk Omtrek.

Pagina regelafstand

Vindt alinea's met het kenmerk Paginaregelafstand activeren ingeschakeld.

Pagina-opmaakprofiel

Zoek het attribuut Einde met paginastijl.

Positie

Zoekt tekens met de attributen Normaal, Superscript of Subscript.

Regelafstand

Zoekt het attribuut Regelafstand (enkele lijn, lijnen van 1,5, dubbele lijnen, proportionele lijnen, minimumlijnen, hoofdlijnen).

Reliëf

Vindt tekens die zijn opgemaakt met het kenmerk Reliëf.

Schaduw

Vindt tekens die zijn opgemaakt met het kenmerk Schaduw.

Spatiëring

Zoekt Afstand-attributen (standaard, uitgebreid, versmald) en paarsgewijze spatiëring.

Streep boven

Vindt tekens die zijn opgemaakt met Streep boven.

Taal

Zoekt het attribuut Taal (voor spelling).

Tabstops

Zoekt alinea's waarin een aanvullende tabset wordt gebruikt.

Tekenachtergrond

Zoekt tekens met het attribuut Achtergrond.

Tekendikte

Zoekt het attribuut Vet of Vet en cursief.

Tekengrootte

Zoekt het attribuut Tekengrootte/Tekenhoogte.

Tekenschaling

Vindt tekens die zijn opgemaakt met Schaalbreedte.

Tekenstijl

Zoekt het attribuut Cursief of Vet en cursief.

Tekstkleur

Zoekt alle items waarvoor de standaardtekenkleur is gewijzigd.

Uitlijning

Zoekt het attribuut Uitlijning (Links, Rechts, Gecentreerd, Uitgelijnd).

Verticale tekstuitlijning

Zoekt het attribuut Verticale tekstuitlijning.

Woord voor woord

Zoekt tekens met het kenmerk Individuele woorden, dat kan worden ingesteld bij gebruik van Onderstrepen, Doorhalen en Lijnen boven.

Woordafbreking

Zoekt het attribuut Woordafbreking.

Zwevende regels: weduwen

Zoekt het attribuut Zwevende regels: weduwen.

Zwevende regels: wezen

Vindt het kenmerk Wezencontrole.

Help ons, alstublieft!