Paste Special

Voegt de inhoud van het klembord in het huidige bestand met een gespecificeerde indeling in.

Bron

Geeft de bron van de klembordinhoud weer.

Selectie

Select a format for the clipboard contents that you want to paste. The available format depends on the copied or cut source format.

Help ons, alstublieft!